Kumpulan Soal dan Pembahasan Fisika – Listrik Statis, Muatan Listrik

02.Dua muatan listrik Q1 dan Q2 menimbulkan gaya tolak – menolak sebesar F pada  saat  jarak  antara  kedua  muatan  r.  Jika  gaya  tolak – menolak  menjadi  4F,  maka  jarak antara kedua muatan menjadi …
A. ¼r
B. ½r
C. r
D. 2r
E. 4r

JAWAB

Muatan Listrik 02

F1 = F
r1 = r
F2 = 4F
r2 = …?
Besarnya jarak pada keadaan kedua adalah..

\frac { { F }_{ 1 } }{ { F }_{ 2 } } ={ \left( \frac { { r }_{ 2 } }{ { r }_{ 1 } } \right) }^{ 2 }\\ \\ \frac { F }{ 4F } ={ \left( \frac { { r }_{ 2 } }{ { r } } \right) }^{ 2 }\\ \\ \sqrt { \frac { F }{ 4F } } =\quad \frac { { r }_{ 2 } }{ { r } } \\ \\ \sqrt { \frac { 1 }{ 4 } } =\frac { { r }_{ 2 } }{ { r } } \\ \\ \frac { 1 }{ 2 } =\frac { { r }_{ 2 } }{ { r } } \\ \\ { r }_{ 2 }\quad =\quad \frac { 1 }{ 2 } r

Jadi jawaban yang benar adalah…

B. ½r 
———————————————————————-

28 Comments
 1. S H
  • Admin Guru
 2. Seniman hati hulu
  • Admin Guru
 3. Viki
  • Admin Guru
   • Bv
    • Admin Guru
 4. M.Fayyadh Haidar
  • Admin Guru
 5. maulidya
  • Admin Guru
 6. maulidya
  • Admin Guru
 7. Windra
  • Admin Guru
 8. Yasmin
  • Admin Guru
 9. Wiwid
 10. shila
  • Admin Guru
 11. Muhammad Nurfadli
 12. Sueyana
  • Admin Guru
 13. Fitri
  • Fitri
   • Admin Guru
  • Admin Guru

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *