03. Pada setiap titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan sisi 2√3 m terdapat muatan positif +q . Tentukan besar kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga tersebut ….
A. 1/2 kq dan 0
B. 1/2 kq dan 3/2 kq
C. 2/3 kq dan 3/2 kq
D. 0 dan 3/2 kq
E. 0 dan 2/3 kq

JAWAB

Medan Listrik 3.1
Arah kuat medan listrik menjauhi muatan (+) dan mendekati muatan (-)

Karena muatan dan jarak sama maka resultan medan listrik adalah nol (masing masing medan membentuk sudut 1200)

Potensial listrik
{ R }_{ A }\quad =\quad { R }_{ B }\quad =\quad { R }_{ C }\quad =\quad \frac { \sqrt { 3 }  }{ Cos\quad { 30 }^{ 0 } } \quad =\quad 2m\quad   \\ \\    \\ \\ V\quad =\quad { V }_{ A }\quad +\quad { V }_{ B }\quad +\quad { V }_{ C }\\ \\ V\quad =\quad k\left( \frac { { q }_{ A } }{ { r }_{ A } } \quad +\quad \frac { { q }_{ B } }{ { r }_{ B } } \quad +\frac { { q }_{ C } }{ { r }_{ C } }  \right) \\ \\ { q }_{ A }\quad =\quad { q }_{ B }\quad =\quad { q }_{ C }\quad =\quad q\\ \\ { r }_{ A }\quad =\quad { r }_{ B }\quad =\quad { r }_{ C }\quad =\quad \frac { \sqrt { 3 }  }{ Cos\quad { 30 }^{ 0 } } \quad =\quad 2m\quad \\ \\ V\quad =\quad k\left( \frac { { q } }{ 2 } \quad +\quad \frac { { q } }{ 2 } \quad +\quad \frac { { q } }{ 2 }  \right) \\ V\quad =\quad k\left( \frac { 3q }{ 2 }  \right) \quad =\quad \frac { 3 }{ 2 } kq\\

Jadi jawaban yang benar adalah…

D. 0 dan 3/2 kq

Sumber: Kumpulan Soal UN
———————————————————————-

Laman: 1 2 3