SEJARAH

HIKAYAT POCUT MUHAMMAD: KARYA SASTERA MELAYU ACHEH YANG BERNILAI TINGGI, SUMBANGANNYA KEPADA PENGEMBANGAN KESUSASTERAAN MELAYU INDONESIA

HIKAYAT POCUT MUHAMMAD: KARYA SASTERA MELAYU ACHEH YANG BERNILAI TINGGI, SUMBANGANNYA KEPADA PENGEMBANGAN KESUSASTERAAN MELAYU INDONESIA A. Hasjmy (Indonesia)   Pendahuluan DALAM kesempatan ini, saya… Selengkapnya »HIKAYAT POCUT MUHAMMAD: KARYA SASTERA MELAYU ACHEH YANG BERNILAI TINGGI, SUMBANGANNYA KEPADA PENGEMBANGAN KESUSASTERAAN MELAYU INDONESIA

Profil Singkat Prof. Ali Hasjmy (Tokoh Indonesia)

Ibu saya meninggal waktu saya berumur sekitar 4 tahun. Nek Puteh kemudian pengganti Ibu. Ibu dari Ibu saya ini adalah seorang Muslimat yang “Alim Melayu”, yaitu mempunyai ilmu yang luas dengan perantaraan kitab-kitab yang berbahasa Melayu dan Jawoe. Beliaulah yang menjadi guru saya pertama. Saya masih ingat betul, waktu saya mula-mula diajar “Quran Cut”, yaitu Juz Amma, beliau pertama sekali mengajar Surah Al Alaq, dengan mengajar kami menghafalkannya dan diberi arti dan tafsirnya. Ayat 1 – 5 Surah Al Alaq ini, kemudian sangat mempengaruhi kehidupan ilmiyah saya.