01. Pemancar radio RRI Banda Aceh memancarkan siaran dan bekerja pada