02. Dua partikel masing masing bermuatan q1 dan q2, yang besar dan jenisnya tidak diketahui, terpisah sejauh X. Diantara kedua muatan itu dan pada garis hubungnya terdapat titik P pada jarak 1/3 X dari q, seperti pada gambar di bawah …

Medan Listrik 2.1

Jika medan listrik di titik P sama dengan NOL, maka…
….

A. q1 dan q2 adalah muatan yang tidak sejenis
B. Potensial di titik P yang disebabkan oleh q1 dan q2 sama
C. Besar muatan q1 = 3 kali besar muatan q2
D. Besar muatan q1 = 4 kali besar muatan q2 dan sejenis
E. Besar muatan q1 = 1/4 kali besar muatan q2 dan sejenis

JAWAB

{ E }_{ P }\quad =\quad { E }_{ A }\quad -\quad { E }_{ B }\\ \\ 0\quad =\quad { E }_{ A }\quad -\quad { E }_{ B }\\ \\ { E }_{ A }\quad =\quad { E }_{ B }\\ \\ k\frac { { Q }_{ 1 } }{ { \left( \frac { 1 }{ 3 } X \right)  }^{ 2 } } \quad =\quad k\frac { { Q }_{ 2 } }{ { \left( \frac { 2 }{ 3 } X \right)  }^{ 2 } } \\ \\ k\frac { { Q }_{ 1 } }{ { \frac { 1 }{ 9 } { X }^{ 2 } } } \quad =\quad k\frac { { Q }_{ 2 } }{ \frac { 4 }{ 9 } { X }^{ 2 } } \\ \\ { Q }_{ 1 }\quad =\quad \frac { { \frac { 1 }{ 9 } Q }_{ 2 } }{ \frac { 4 }{ 9 }  } \\ \\ { Q }_{ 1 }\quad =\quad \frac { 1 }{ 4 } { Q }_{ 2 }

Jadi jawaban yang benar adalah…

E. Besar muatan q1 = 1/4 kali besar muatan q2 dan sejenis
———————————————————————-

Laman: 1 2 3